Protos svarar på den sänkta reduktionsplikten och minskar sin klimatpåverkan på eget initiativ. Protos är bland de första att ansluta sig till CarbonLoop, en ny tjänst från Energifabriken, som ska hjälpa företag att minska sin klimatpåverkan från transporter.