Den 16 maj 2022 går Svenskt Butikskött och Gotlands Slagteri samman och bildar det nya livsmedelsbolaget PROTOS.