Projektet, som startar i januari 2022, blir ett samarbete mellan slakteriet, Svenskt Butikskött, Nordisk Råvara och Gotland Grönt Centrum.